Skip to main content

B + I Groep, 32 jaar !

Organisatieadvies en Interim-Management

Home + Contact  Partners + Associés  Strategie + Continuïteit  Organisatie +Ontwikkeling  Mens + Arbeid   
Coaching
Conflictbemiddeling
Werving + Selectie
Visie
Beloningsonderzoek
 

Werving en Selectie

 

Onze visie op werving en selectie

 

Het aantrekken van een nieuwe medewerker, manager of directeur is voor elke organisatie een belangrijk investeringsmoment. Succesvolle mensen in dienst hebben is cruciaal voor het bereiken van de vastgestelde strategie. Daarbij gaat het om de combinatie van persoonlijkheid, kennis en ervaring.

 

Wat we doen

 

Wij hebben jarenlange ervaring met werving en selectie, vaak in combinatie met trajecten in het werkveld strategie + continuïteit.  Onze zorgvuldige aanpak is succesvol is gebleken. Veel aandacht besteden wij aan het vaststellen van de match tussen het functieprofiel enerzijds en de relevante persoonlijkheidskenmerken van de kandidaat anderzijds. Hierbij wordt de PPA-systematiek (Persoonlijke Profiel Analyse) ingezet. Kandidaten en organisatie krijgen een heldere rapportage over de uitkomst van de analyse. Wij geven een helder advies over de kandidaten. Tevens wordt de kandidaat tijdens de inwerkperiode begeleid met het opstellen van een gestructureerd en aansluitend inwerkprogramma.

 

Wat levert het op

 

Voor de organisatie neemt B+I Groep een groot deel van de operationele zorg uit handen: opstellen van het functieprofiel, plaatsen van de vacature in de media, behandelen van de verzoeken om informatie, maken van afspraken, informeren van kandidaten. De organisatie krijgt een professioneel advies over de best passende kandidaat. In combinatie met een degelijk inwerkprogramma levert dit voor de organisatie het snelst een nieuwe succesvolle medewerker of manager op. De aanpak van B+I Groep levert voor ambitieuze organisaties een bijdrage aan het ontwikkelen en in stand houden van een positief imago op de arbeidsmarkt.

 

Specialisten

 

Meer informatie over Werving + Selectie?

Neem contact op met één van onze specialisten:

 

  Jacco Wisman