Skip to main content

B + I Groep, 32 jaar !

Organisatieadvies en Interim-Management

Home + Contact  Partners + Associés  Strategie + Continuïteit  Organisatie +Ontwikkeling  Mens + Arbeid   
Coaching
Conflictbemiddeling
Werving + Selectie
Visie
Beloningsonderzoek
 

Visie

 

Mensen zijn cruciaal om goed te kunnen ondernemen.

Onze adviseurs zijn gedreven vanuit dit besef.

Dat geldt zowel voor de benadering van de eigen medewerker als onze adviezen voor de klanten.

 

Visie op Mens en Arbeid

 

De adviseurs van B+I Groep hebben een heldere visie op Mens en Arbeid. Wij gaan primair uit van de specifieke situatie van de opdrachtgever. Uitgangspunt is dat de organisatie en medewerker altijd (tijdelijk) gemeenschappelijke belangen hebben.

 

In onze aanpak spreken wij mensen aan op het realiseren van dit gemeenschappelijke belang. Concreet gaat het dan om in-, door- en uitstroom. Dat begint bij de werving en selectie van goede medewerkers. Vervolgens worden taken, functies en arbeidsvoorwaarden helder en eenduidig ingevuld; voldoende promotiemogelijkheden staat voor gemotiveerde medewerkers. B+I Groep begeleidt (interne) doorstroming en coaching van een individu of teams, daar waar gewenst. Door medewerkers aan te spreken op gedrag en vitaliteit bereiken wij concrete resultaten in verzuimreductie. Met behulp van de digitale vragenlijst van onze 'Vitaliteitsmonitor' wordt inzicht verkregen in de motivatie, arbeidsomstandigheden en medewerkerstevredenheid.

 

U krijgt concrete handvatten voor verbetering!

 

Specialisten

 

Meer informatie over Visie?

Neem contact op met één van onze specialisten:

 

Ton van Berkel    Jacco Wisman