Skip to main content

B + I Groep, 32 jaar !

Organisatieadvies en Interim-Management

Home + Contact  Partners + Associés  Strategie + Continuïteit  Organisatie +Ontwikkeling  Mens + Arbeid   
Over ons
Visie + Missie
Publicaties
B + I Groep
Werken bij B + I Groep
Contact + Route
 

Visies

 

Visie op ondernemerschap

 

Wij geloven in het vrije ondernemerschap waarvan de beperking wordt aangegeven door de maatschappelijke opvattingen hierover. Een ondernemer heeft visionaire opvattingen en is meer dan een manager alleen.

Hij is derhalve de echte leider.

 

Visie op klanten

 

Een klant is primair klant omdat hij iets van ons verwacht. Wij activeren deze verwachting en spelen erop in.

Een klant wil duidelijkheid; wij geven hem die. Een klant wil kwaliteit, maar hij die nooit fouten maakt zal ook nooit iets nieuws ontdekken. Daarom evalueren we samen met de klant onze kwaliteit en innovatief vermogen.

En wij zijn pas tevreden als de klant dat is.

 

Visie op mensen

 

Medewerkers horen goed toegerust te zijn op hun taak en professionaliteit uit te stralen. Zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling. Medewerkers horen betrokken te zijn bij de doelstelling van hun bedrijf. Dat moet je ook aan ze kunnen zien. Medewerkers bepalen het resultaat van hun organisatie. Ze willen resultaat ervaren.

 

Visie op leidinggeven

 

Leidinggeven is: het realiseren van vastgestelde doelen op een zo efficiënt mogelijke manier, die de medewerkers voldoening schenkt en binnen de afgesproken marges blijft. Leidinggevenden weten niet alleen wat bereikt moet worden, maar ook hoe. Leidinggevenden bevorderen een inspirerende werkomgeving.

 

Missie

 

Wij zijn een landelijk werkende onafhankelijke adviesgroep voor ondernemende organisaties. Ons kenmerk is dat wij mensen in bedrijven in beweging brengen en gericht zijn op het creëren van draagvlak. Innovatie vooronderstelt vernieuwing. Vernieuwing wordt herkenbaar als zij is verankerd in beleid.