Skip to main content

B + I Groep, 32 jaar !

Organisatieadvies en Interim-Management

Home + Contact  Partners + Associés  Strategie + Continuïteit  Organisatie +Ontwikkeling  Mens + Arbeid   
 
Referenties: Ton van Berkel
 
 
Ontwikkeling arbeidsvoorwaarden en competentiemanagement
In opdracht van:

Deelneming beursfonds 

Situatie:

Een snelgroeiende deelneming van een NL-based onderneming, Euronext genoteerd. Werkzaam voor multinationale industriële organisaties.

Vraag: 

Vormgeven aan arbeidsvoorwaarden, functiestructuur en systeem voor competentiemanagement.

Aanpak:  

In nauwe samenspraak met HRM verantwoordelijke en MT zijn op basis van een maatwerk competentiematrix de functiestructuur en loopbaanpaden vormgegeven. Vervolgens is aan de hand van relevante marktgegevens en de huidige arbeidsvoorwaarden een nieuw loonsysteem geïmplementeerd. Aanzet voor beoordeling op basis van competenties en individuele doelen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In company training beoordelen
In opdracht van:

Diverse klanten

Situatie:

Organisatie in ontwikkeling, met behoefte aan professionalisering management.

Vraag:

Training van alle managers in "ontwikkelingsgesprekken" op basis van het nieuwe systeem.

Aanpak:

Vaststellen situatie en leerdoelen. Tweedaagse training met sterke nadruk op de eigen situatie, basistheorie in breder kader van de organisatie. Veel oefening en leren van elkaar.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Workshop belonen voor OR en management
In opdracht van:

Adviesorganisatie

Situatie:

Een klant waarvoor ca. 5 jaar eerder functiewaardering en arbeidsvoorwaardensysteem zijn vormgegeven.

Vraag:

Bespreken actualiteit in (arbeids)markt en eigen beloningssituatie.

Aanpak:

Na een aantal turbulente jaren is de organisatie weer groeiend. Bij de OR bestaat behoefte aan toetsing van de eigen positie op de arbeidsmarkt. Op basis van een uitleg omtrent algemene en organisatiespecifieke elementen is gediscussieerd over de situatie en worden conclusies getrokken en afspraken gemaakt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samenwerkingsproblematiek
In opdracht van:

Zakelijke dienstverlener

Situatie:

Kleine afdeling van een (middel)grote dienstverlener

Vraag:

Conflictsituatie tot uiting komend in ziekmelding(en).

Aanpak:

Op basis van een inventariserende gespreksronde met betrokkenen is een plan van aanpak opgesteld. Vervolgens is aan diverse aspecten gewerkt in wisselende samenstelling, met nauwe betrokkenheid van adviseur en management. Kenmerk is hoog tempo (inventarisatie binnen enkele dagen, aanpak binnen enkele weken) en aanpak met alle betrokkenen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Functiewaardering
In opdracht van:

Diverse klanten

Situatie:

Organisatie na fusie, snelgroeiende organisaties of organisaties in ontwikkeling.

Vraag:

Vastleggen taakstructuren en opstellen basis voor beloningsbeslissingen.

Aanpak:

Inventariseren ontwikkelingen ism directie/MT. Opstellen functielijst. Vastleggen van profielen/functie, eventueel in matrix. Eventueel opstellen competentielijst en/of matrix. Indeling functies en implementeren resultaten. Tijdens het proces nauw afstemmen met betrokken medewerkers, management en OR.