Skip to main content

B + I Groep, 32 jaar !

Organisatieadvies en Interim-Management

Home + Contact  Partners + Associés  Strategie + Continuïteit  Organisatie +Ontwikkeling  Mens + Arbeid   
Teamcoaching
Werkstroomverbetering
Integratieprocessen

 

Organisatie + Ontwikkeling

 

Het gaat bij Organisatie + Ontwikkeling om het bereiken van de de gewenste situatie op basis van de vastgestelde visie:

 

 

Aan de proceskant gaat het om een optimale inrichting van het primaire proces, de werkmethoden, de systemen en bijvoorbeeld procesdesign.

 

Aan de menskant gaat het om resultaten willen, kunnen en durven realiseren: een ondernemende houding.

B+I Groep is ervaren met diverse methodieken om met opdrachtgevers de gewenste resultaten te halen.

 

Specialisten

 

Meer informatie over Organisatie + Ontwikkeling?

Neem contact op met één van onze specialisten:

 

Ton van Berkel    Jacco Wisman

 

Rollen die wij toepassen zijn:

 

Expert: inhoudelijke analytische bijdrage leveren

Procesbegeleider: faciliteren bij bewustwordingsprocessen en het tot actie komen in veranderingen

Interim-manager: tijdelijk in uw organisatie het veranderingsproces aansturen.