Skip to main content

B + I Groep, 32 jaar !

Organisatieadvies en Interim-Management

Home + Contact  Partners + Associés  Strategie + Continuïteit  Organisatie +Ontwikkeling  Mens + Arbeid   
Over ons
Visie + Missie
Publicaties
B + I Groep
Werken bij B + I Groep
Contact + Route

 

Wie zijn wij?

 

Wij zijn een landelijk werkende onafhankelijke adviesgroep voor ondernemende organisaties. Ons kenmerk is dat wij mensen in bedrijven in beweging brengen, gericht zijn op het creëren van draagvlak.

Innovatie vooronderstelt vernieuwing. Vernieuwing wordt herkenbaar als zij is verankerd in beleid.


We zijn gevestigd in Zwolle en verbinden zelfstandig werkende adviseurs die samenwerken onder de naam
B + I Groep.

Onze aanpak is SMART - Specifiek, Meetbaar, Acceptabel en Realistisch en Termijngebonden.

 

Wat doen wij?

 

Wij begeleiden ondernemende organisaties vanuit de overtuiging dat het succes van een organisatie bepaald wordt door: 

  • de combinatie van effectief leiderschap en heldere doelen
  • een gezonde balans tussen mens en organisatie
  • een primaire focus op kansen en mogelijkheden

 

Wat betekent dat concreet?

 

Wij richten ons op drie thema's bij onze klanten. Dat zijn: 

  • vragen die te maken hebben met de koers of richting van de onderneming

              (zoals visieontwikkeling, product/marktbeleid, bedrijfsopvolging en allianties)

  • vragen met betrekking tot interne organisatie en veranderingsprocessen

              (zoals teamontwikkeling, werkstroomverbetering en integratieprocessen)

  • vraagstukken over het thema mens en arbeid

              (zoals persoonlijke coaching, conflictbemiddeling, HR-ondersteuning en vitaliteit/ verzuimreductie).