Skip to main content

B + I Groep, 32 jaar !

Organisatieadvies en Interim-Management

Home + Contact  Partners + Associés  Strategie + Continuïteit  Organisatie +Ontwikkeling  Mens + Arbeid   
Bedrijfsopvolging
Leiderschap
Visieontwikkeling
 

Bedrijfsopvolging

 

Bedrijfsoverdrachten

 

Bedrijfsoverdrachten zijn complex en de belangen zijn veelal groot. Het is dus zaak de juiste deskundigheid in te schakelen.

In de praktijk komen zaken als financiering, accountancy, recht en financiering ruimschoots aan de orde. Door het maken van een strategische analyse kijken wij samen met u vooruit.

Dan pas krijgt u echt zicht op de kansen in de markt en de kans van slagen van de overdracht. Een ding is zeker, door ons in te schakelen wordt de strategische waarde van uw bedrijf verhoogd. Uw eerste winst!.

En hoe nu verder…..

Overdracht van het bedrijf. Iedere eigenaar van een onderneming komt ooit voor die vraag te staan: wanneer stop ik ermee? En als ik ermee stop, wie gaat er dan mee door.

 

 

Familieopvolging

 

Bij de familievariant komt het opvolgingsvraagstuk per definitie vroeg aan de orde.

Als zoon- en/of dochterlief al vroeg interesse in de zaak toont, is de belangrijkste vraag of hij of zij geschikt is als opvolger. Het opvolgingstraject wordt complexer als er meer broers of zusters, of zelfs neven of nichten zijn, die allen ambitie hebben voor opvolging. Belangrijk is dan om in zo’n vroeg mogelijk stadium helderheid te verschaffen over ieders toekomstige posities.

 

Begeleiding van familieopvolging is een complex proces waarbij de continuïteit van het bedrijf voorop staat, maar eveneens de goede familieverhoudingen worden geborgd.

 


Specialisten

 

Meer informatie over Bedrijfsopvolging?

Neem contact op met één van onze specialisten:

 

Ton van Berkel    Jacco Wisman